Forvaringsdømt etter dobbeltdrap i 1998 må bli i fengsel

Dobbeltdrapene på to pensjonerte menn i deres respektive hjem på Dyrøy i Troms rystet lokalsamfunnet i 1996. Mannen som er dømt i saken, er fortsatt for farlig til å bli sluppet ut i samfunnet, ifølge retten. Foto: Eivind Davis / NTB Les mer Lukk

Det er fortsatt ikke trygt å slippe mannen som i 1998 ble dømt for dobbeltdrapet i Dyrøy i Troms, ut i samfunnet, mener retten.

Den nå 52 år gamle mannen ble i januar 1998 dømt til 18 års fengsel og ti års sikring for å ha knivdrept to tilfeldige pensjonister i deres respektive hjem på Dyrøy i Troms halvannet år tidligere. Sikringsdommen fra i Hålogaland lagmannsrett ble senere konvertert til 18 års forvaring med en minstetid på 10 år.

Straffen ble forlenget med tre års forvaring i 2016, da mannen ble dømt for å ha drapstruet flere personer. Trusseldommen og en fersk sakkyndig erklæring, hvor det framgår at «observanden har høy risiko for fremtidig vold» har vært avgjørende for Ringerike, Asker og Bærum tingrett. Retten fastslår at det fortsatt er «en særlig nærliggende fare for at han vil utøve alvorlig voldskriminalitet dersom forvaringen ikke forlenges».

– NN (domfelte, red.anm.) er dømt for trusler som har nær sammenheng med et brutalt dobbeltdrap. Han er også straffet for andre forhold, herunder voldslovbrudd, poengterer retten, som konkluderer med å avslå mannens om løslatelse.

Påtalemyndigheten får rettens medhold i at straffen skal forlenges nye tre år.

Forvaringsstraff er en tidsubestemt straff som ilegges de aller farligste straffedømte når retten kommer til at vedkommende fortsatt vil være farlig for samfunnet når en ordinær tidsbestemt er ferdig sonet.