Amedia blir hovedeier i Tun Media

Amedia kjøper seg opp til to tredels eierandel i Tun Media, som blant annet gir ut Nationen og Bondebladet.

I tillegg til Nationen og Bondebladet består Tun Media av Norsk Landbruk, Traktor, Agrojobb, Landbruksnytt og Tun Byrå. Konsernet hadde i 2020 en omsetning på 143 millioner kroner.

Etter oppkjøpet får Amedia en eierandel på 66,9 prosent. Norges Bondelag fortsetter med 24,8 prosent, mens AS Nord Trøndelag, største aksjonær i Trønder-Avisa, overtar 8 prosent av aksjene.

Tun Media fortsetter som egen enhet og blir ikke organisert sammen med Amedias øvrige medievirksomhet.