Dette avgjør om man får rødt eller grønt lys i coronasertifikatet

Slik ser det ut inne på koronasertifikat-siden på Helsenorge.no. Les mer Lukk

Én gruppe kan bli coronasertifisert bare en uke etter én vaksinedose.

Coronasertifikatet skal vise om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt coronasykdom, og resultatet om du har tatt negativ coronatest.

Dette gir grønt lys i koronasertifikatet:

For vaksinasjon:

 • Én uke etter at du har fått to av to vaksinedoser (Pfizer/Moderna/AstraZeneca). Kombinasjoner av vaksinedoser fra ulike produsenter blir også godkjent med tilstrekkelig tid.
 • Én uke etter vaksinasjon dersom du har fått én vaksinedose fordi du har hatt coronasykdom mer enn tre uker før vaksinasjonen.
 • Tre uker etter vaksinasjon dersom du har fått én vaksinedose med en vaksine som bare krever én dose (Janssen).


For negativt prøvesvar:

 • Negativ test gir grønt lys i 24 timer fra prøven er tatt. Dette gjelder bare dersom man ikke har noen positive tester de siste sju dagene.
 • Dersom du får en falsk positiv antigen hurtigtest og tar en ny PCR-test innen 48 timer som er negativ, får du også grønt lys i 24 timer.


Immunitet etter koronasykdom:

 • Dersom du har hatt korona og dette er dokumentert, gir det grønt lys i seks måneder fra første positive test. Men det må gå minst 10 dager fra første positive test til man kan få grønt lys dersom man ikke er vaksinert.
 • Tester man positivt på nytt de første tre månedene etter den første positive testen, vil man likevel ha grønt lys på grunn av at laboratorietestene er så følsomme at de kan påvise deler av viruset selv om man ikke er smittsom.


Dette gir rødt lys i koronasertifikatet


 • Hvis man ikke har fått påvist korona de siste seks månedene, er vaksinert eller har tatt en negativ coronatest de siste 24 timene.
 • Hvis man har fått påvist coronavirus de siste ti dagene.
 • Dersom opplysningene som er registrert om vaksinasjonen din er feil, slik at du blir vist som uvaksinert.


For vaksinerte:

 • Hvis det er mindre enn én eller tre uker siden du fikk en dose med coronavaksine (se over for ulike scenarioer).
 • Hvis du tester positivt for coronavirus etter vaksinasjon, får du et forbigående rødt lys i ti dager.
 • Hvis du får påvist coronavirus mellom vaksinedose nummer én og to, vil du få et forbigående rødt lys. Deretter vil du bli regnet som fullvaksinert.


Dersom man har tatt en koronatest:

 • De ti første dagene etter en positiv koronatest.
 • Dersom man ikke har en negativ test de siste 24 timer. Dette gjelder i all hovedsak for personer som ikke er vaksinert.

Varighet

Coronasertifikatet på Helsenorge.no er kun er gyldig 90 dager fram i tid av gangen. Årsaken er blant annet å unngå misbruk, for eksempel at noen skriver ut coronasertifikatet og prøver å bruke det i Norge eller til grensepassering lenge etter at det er skrevet ut. På den tiden kan både immunitet og vaksiner ha forandret seg.

Sertifikatet som er klart 11. juni, er til innenlands bruk.

Les mer om dette hos Folkehelseinstituttet.