Lekkede dokumenter: Norge unntas fra EUs klimatoll

EU planlegger en ny klimatoll for sement, kraft, gjødsel, stål og aluminium. Nå viser lekkede dokumenter at EU-kommisjonen legger opp til å unnta Norge. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

EU planlegger en ny klimatoll for sement, kraft, gjødsel, stål og aluminium. Nå viser lekkede dokumenter at EU-kommisjonen legger opp til å unnta Norge.

De fire EFTA-landene Sveits, Norge, Island og Liechtenstein står alle på EUs unntaksliste.

Det går fram av vedleggene til et utkast til den nye forordningen som i forrige uke ble lekket til flere spesialistmedier, deriblant det franskspråklige nettstedet Contexte Énergie.

Forordningen er samtidig merket EØS-relevant. Det betyr at EU i utgangspunktet ser for seg at også Norge skal innføre den nye klimatollen på import fra land utenfor EU og EØS.

Klimatollen er formelt ikke en toll, men en såkalt CO2-grensetilpasningsmekanisme, gjerne omtalt under forkortelsen CBAM. Kommisjonens forslag er rent teknisk at det skal utstedes importsertifikater som speiler prisnivået på utslippskvoter i EUs kvotesystem ETS.

Klimatollen er ment å skjerme europeiske selskaper mot import fra land som ikke har like strenge klimareguleringer.

Det blir nå opp til EUs medlemsland å avgjøre om forslaget kan godtas. EU-parlamentet har allerede uttalt seg støttende til ideen, mens Kina har advart EU kraftig mot å gå videre med planene.

Det er inntil videre uavklart hvordan en innføring av klimatoll vil påvirke praksisen med gratis tildeling av utslippskvoter og andre former for statsstøtte til konkurranseutsatt industri i EU og EØS.