Stor økning i antall nye brukere av diabeteslegemidler

Antall nye brukere av blodsukkersenkende legemidler gjorde et hopp i 2020, etter moderat økning over flere år.

I 2020 var antall personer på blodsukkersenkende legemidler om lag 221.000, ifølge tall fra Reseptregisteret.

Tallet på nye brukere økte dermed med 25 prosent per 1.000, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Nye beregninger fra i fjor fant at om lag hver 20. nordmann har kjent diabetes, noe som tilsvarer 270.000 personer. Diabetes type 2 er mest utbredt, og linkes først og fremst til overvekt og fedme, fysisk inaktivitet, kosthold og røyking.

Det er uklart om økningen nye brukere av diabeteslegemidler har noen sammenheng med coronapandemien.