Færre tror pandemien gir klimaeffekt

Folk har ikke tro på at pandemien gir noen permanent klimaeffekt, men et betydelig mindretall sier de vil ha like sterke tiltak mot klimaendringer som mot pandemien. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

Stadig færre tror pandemien vil bidra til å redusere de globale klimautfordringene på både kort og lang sikt.

I mai svarte annenhver av de spurte i Norsk koronamonitor fra Opinion, 49 prosent, at korona har positiv klimaeffekt på kort sikt. Andelen har falt med 15 prosentpoeng siden mai i fjor.

– Pandemien har demonstrert at en hel verden raskt kan omstilles dersom vi må. Likevel tror stadig færre at pandemien blir et tilsvarende veiskille i håndteringen av klimautfordringene, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Bare 14 prosent av de spurte tror pandemien vil redusere de globale klimautfordringene på lang sikt.

Norsk koronamonitor har også spurt nordmenn om de synes myndighetene bør innføre like kraftige tiltak for å stanse klimakrisen som vi har hatt for å stanse koronakrisen. Her sier et mindretall på 29 prosent ja, men 49 prosent mener det er for drøyt og svarer nei.