Kirkerådet vil ikke endre aldersgrensen for biskoper

Preses Olav Fykse Tveit får ikke bestemme selv om biskoper skal jobbe videre etter at de har passert aldersgrensen på 70 år. Foto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

Kirkerådet vil ikke gi preses muligheten til å la biskoper jobbe etter at de har fylt 70 år.

Et forslag om at preses skal få anledning til å utvide biskopers arbeidsforhold ble nedstemt på Kirkerådets møte fredag. Dermed står aldersgrensen for landets biskoper foreløpig uforandret på 70 år, skriver Vårt Land.

– Vi må heie frem at man kan stå lenger i arbeid, men jeg har noen betenkeligheter knyttet til en slik delegasjon til preses. Kirkerådet, som ansetter biskoper, bør fatte denne beslutningen, og ikke en enkeltperson. Biskopen er en topplederstilling som skiller seg ut fra andre stillinger, bemerket kirkerådsmedlem Lill-Tone Grahl Jacobsen.

Preses Olav Fykse Tveit mente på sin side at det var gode grunner til at nettopp preses bør gis en slik myndighet. Han minnet om at det i HMS-saker er preses som har det overordnede ansvaret for biskopene.

– Jeg har ikke noe spesielt ønske om å ha den oppgaven, men jeg har vanskelig for å se at biskoper ønsker å fortsette i jobben hvis beslutningen skal behandles politisk i Kirkerådet, sier Fykse Tveit.