Flertall mener staten i større grad bør gripe inn i boligmarkedet

I en ny undersøkelse svarer seks av ti at staten i større grad bør gripe inn for å dempe boligveksten.

Respons Analyse har på vegne av E24 bedt tusen personer om å ta stilling til påstanden «staten burde i større grad gripe inn for å dempe boligprisveksten».

Seks av ti støtter påstanden, hvorav 30 prosent er «delvis enig», og 31 prosent er «helt enig», mens 24 prosent av de spurte er enten helt eller delvis uenige.

Statistikk fra Eiendom Norge viser at hovedstadens boliger har steget over 100 prosent i pris på ti år. Boligveksten har også vært ekstra sterk under coronapandemien.