FHI og Helsedirektoratet: Indisk variant truer trolig ikke gjenåpningen

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

FHI advarer mot at den indiske varianten kan bli dominerende, og at utbrudd av den må slås ned. Men gjenåpningen er trolig ikke truet, sier helsetoppene.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier gjenåpningen de neste ukene ikke trues av at den indiske varianten blir dominerende i Norge.

Men det kan føre til behov for en tredje vaksinedose, noe som vil ta tid å produsere, sier Nakstad.

FHI skriver i en rapport lørdag at det er middels til høy risiko for fortsatt spredning av varianten i Norge, og at den kan bli dominerende framover.

– Det beskjedne antallet påviste tilfeller i Norge tyder ikke på at den indiske varianten vil skape problemer for gjenåpningen de neste ukene. Men etter hvert vil den kunne begynne å dominere blant ikke-vaksinerte i hele Europa, sier Nakstad til NTB.

– Hvis den i tillegg har egenskaper som gjør at den sprer seg mellom fullvaksinerte, vil det kunne bli vanskelig å oppnå flokkimmunitet uten en tredje, justert vaksinedose til alle, sier Nakstad.

FHI: Dagens tiltak holder

Nakstad understreker at det er ting som tyder på at den indiske varianten er mer smittsom. Det skriver også FHI i sin rapport, i tillegg til at varianten trolig er mer motstandsdyktig mot vaksiner.

Det foreligger foreløpig ikke nok data til å si om varianten gir mer alvorlig sykdom eller ikke.

Da den britiske varianten ble dominerende i Norge, endret det spillereglene i tiltakssystemet. Den indiske varianten vil trolig ikke føre til det samme.

– Vår vurdering per nå er at de smitteverntiltakene som ble innført med engelsk variant, med forsterket TISK, også vil være tilstrekkelig for indisk variant, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NTB.

– Vi følger situasjonen tett, og vil komme med oppdatert risikovurdering og oppdaterte råd dersom vi ser det er behov for det, legger hun til.

(Saken fortsetter under bildet)

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet. Les mer Lukk

Litt lavere beskyttelse

FHI viser først og fremst til data fra Storbritannia når det gjelder hvor effektiv vaksiner er mot den indiske varianten.

En studie fant at Pfizer-vaksinen ga 88 prosent beskyttelse mot den indiske, mot 93 prosent for den britiske.

– Konsekvensene av lavere effekt av vaksinene vil avhenge av hvor stor reduksjonen i effekt er, og vi vurderer konsekvensene per nå som liten til middels, sier Vold, og legger til at dette fortsatt følges tett.

– Generelt er vaksinenes effekt på nye varianter en viktig egenskap vi følger med på, og vi følger derfor nøye med på data om alle nye varianter med hensyn på dette, sier Vold.

Vil gi nye råd før trinn 3

Hun sier det er viktig å slå ned utbrudd av den indiske varianten, og hindre at smittetallene stiger for mye før flere er vaksinert.

– Per nå er fortsatt vår vurdering at det var riktig å gå til gjenåpningstrinn 2 nå, og vi følger med og vil gi nye vurderinger før trinn 3, sier Vold.

Hun sier at det slik FHI ser det ikke er behov for nasjonale tiltak i Viken for å bremse smitten av den indiske varianten per nå.

Regjeringen bekymret

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til NTB at eventuelle tiltak i Viken først vil komme hvis FHI og Helsedirektoratet gir råd om det.

– Vi er bekymret for den indiske virusvarianten og andre mutasjoner av coronaviruset i Norge. Vi må følge nøye med på dette, sier statssekretær Saliba Andras Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet i en uttalelse til NTB.

Regjeringen mener vi tåler mer smitte i samfunnet nå fordi de eldste og en stor andel i risikogruppen er vaksinert.

– Men det er fortsatt fare for utbrudd og vi må ha strenge regler for innreise for å hindre importsmitte og nye varianter av viruset i størst mulig grad.