Undersøkelse: Flertall i Sogn og Fjordane vil splitte opp Vestland fylke

Et flertall av innbyggerne i Sogn og Fjordane vil splitte opp Vestland fylke. Mest positive til oppsplitting er innbyggerne i Nordfjord, her fra Loen i Stryn. Les mer Lukk

Tre av fem innbyggere i gamle Sogn og Fjordane vil ha tilbake sitt gamle fylke, mens færre i gamle Hordaland vil splitte opp Vestland.

I en undersøkelse som Respons har gjennomført for Bergens Tidende , svarer 60 prosent av de spurte fra kommuner i gamle Sogn og Fjordane fylke at de vil forlate Vestland fylke.

Tilsvarende tall for respondenter fra gamle Hordaland er 38 prosent. Det er i Nordfjord det er sterkest motstand mot det nye fylket, mens det er minst motstand blant bergensere.

Andelen som er negativ til å splitte opp det nye fylket er 34 prosent i Hordaland, mens 28 prosent svarer «vet ikke». I Sogn og Fjordane er negativandelen 26 prosent, mens 14 prosent ikke vet hva de mener.