Enighet i legeforhandlingene for sykehusene

Marit Hermansen er president i Legeforeningen. Les mer Lukk

Spekter og Legeforeningen er kommet til enighet i det sentrale lønnsoppgjøret for leger i spesialisering i helseforetakene.

Enigheten omfatter alle helseforetak med sykehusdrift, samt Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo og Martina Hansens Hospital i Bærum. Det skal nå forhandles lokalt ved de enkelte sykehusene.

– Forhandlingene har vært konstruktive så langt, og vi opplever å ha blitt møtt på en innretning som var viktig for oss, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen.

Forhandlingsresultatet er i tråd med rammen for offentlig sektor.