Vaksineskepsis blant innvandrere skal kartlegges

Helsemyndighetene har tydelig sagt at vaksinering er veien ut av coronapandemien. Likevel er det mange som ikke ønsker å bli vaksinert. Foto: Berit Roald / NTB Les mer Lukk

En ekspertgruppe skal kartlegge årsaken til vaksineskepsis og foreslå tiltak for å få flere personer med innvandrerbakgrunn til å ta coronavaksine.

– Det er viktig at vi får mer kunnskap om årsakene til at enkelte innvandrergrupper er overrepresentert når det gjelder smitte og sykehusinnleggelser. I tillegg er personer med innvandrerbakgrunn mer utsatt for langsiktige konsekvenser av pandemien. Det er derfor viktig at vi ser på ytterligere tiltak for å bedre situasjonen for dem det gjelder, sier integreringsminister Guri Melby (V).

Personer med innvandrerbakgrunn har gjennom hele pandemien vært overrepresentert blant dem med påvist coronasmitte og coronarelaterte sykehusinnleggelser.

Ekspertgruppen skal også vurdere og foreslå tiltak på integreringsfeltet som følge av pandemien. Gruppen skal levere sin rapport i løpet av juni.