Minimumstilbudet på enkelte flyruter forlenges

Flyrutene Florø–Oslo, Ørsta-Volda–Oslo, Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø, Vadsø–Tromsø og Kirkenes–Tromsø er ute på anbud for å sikre et minimumstilbud.

– Gjennom en ny konkurranse for disse rutene sikrer vi et tilfredsstillende flyrutetilbud i en periode med mye usikkerhet på strekninger som er viktig for befolkning og næringsliv, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Avtaleperioden er 1. juli til 30. september. Tilbudsfristen er 7. juni. Det vil ikke bli tildelt eneretter på flyrutene.

Rutene skal ha minst to daglige rundturer seks dager i uka. Stokmarknes–Bodø skal ha minst tre daglige rundturer.

Rutene Hammerfest–Tromsø, Alta–Tromsø og Stord–Oslo tas ut av ordningen med kjøp av et minimumstilbud 1. juli.

Rutene til og fra Florø, Ørsta-Volda og Stokmarknes tas midlertidig inn i den ordinære ordningen med offentlig kjøp av flyruter 1. oktober.