Høyesterett behandler Viggo Kristiansens begjæring om løslatelse i juni

Baneheia-dømte Viggo Kristiansen håper Høyesterett slipper ham fri. Arkivfoto: Photoline / NTB Les mer Lukk

Skal draps- og overgrepsdømte Viggo Kristiansen slippes fri? Høyesterett tar stilling til saken 17. juni.

Skal draps- og overgrepsdømte Viggo Kristiansen slippes fri? Høyesterett tar stilling til saken 17. juni.

Baneheia-dømte Kristiansen har fått straffesaken sin gjenåpnet og dermed begjært seg løslatt. Under dissens 2–1 kom lagmannsretten til at 42-åringen skal forbli fengslet.

Høyesterett bekrefter at de vil behandle saken torsdag 17. juni, skriver NRK. Høyesterett har tatt fengslingsspørsmålet til full behandling med fem dommere.

Flertallet og mindretallet i lagmannsretten var uenige om det forelå tilstrekkelig grunner til å holde Kristiansen fengslet etter at han fikk saken gjenåpnet.

Flertallet la vesentlig vekt på hensynet til samfunnsvernet og pekte på at det er fare for at nye alvorlige, straffbare forhold kan bli begått. Mindretallet mente at det ikke forelå tilstrekkelige hensyn som tilsa at Kristiansen måtte fortsette soningen

Dømt for Baneheia-drapene

Kristiansen er dømt til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld. I februar fikk han straffesaken sin gjenåpnet.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.

Ønsker ny hovedforhandling

Borgarting lagmannsrett skal behandle Kristiansens gjenåpnede sak.

Oslo statsadvokatembeter skal komme med en tilråding til Riksadvokaten om hvorvidt det bør gjennomføres full behandling i lagmannsretten eller om det skal avsies frifinnende dom uten hovedforhandling.

Både Viggo Kristiansen og de pårørende har gitt uttrykk for at de ønsker en ny hovedforhandling.

Må ta stilling til forvaring

Forvaringstiden til Kristiansen utløper 12. september. Skal forvaringen forlenges, må påtalemyndigheten reise sak innen 12. juni.

– Påtalemyndighetens stilling til forlengelsesspørsmålet og spørsmålet om løslatelse må vi komme tilbake til, sa statsadvokat Andreas Schei nylig til TV 2.