Enighet i lønnsoppgjøret for oljeserviceansatte

Torsdag kveld ble det oppnådd enighet i lønnsforhandlingene for ansatte i oljeservicebedriftene.

Forhandlingene har pågått mellom Norsk olje og gass og Industri Energi på Oljeserviceavtalen. Parallelt har det vært forhandlinger med Safe på Brønnserviceavtalen. Forbundene har likelydende avtaler.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør med regulering av lønnssatsene og omfatter rundt 6.500 ansatte.

– Det er viktig å sikre konkurransekraften til leverandørbedriftene. Vi er derfor fornøyde med at det er oppnådd enighet og at oppgjøret ble landet innenfor rammen av frontfaget, sier forhandlingsleder Elisabeth Brattebø Fenne i Norsk olje og gass i en pressemelding,

Partene er blitt enige om et lønnstillegg på 19.500 kroner inklusiv sokkelkompensasjon og feriepenger. Det inkluderer også tillegget som er avtalt i de sentrale forhandlingene mellom LO og YS og NHO.

Skift/nattillegget økes med 3,50 kroner per time, mens helligdagsgodtgjørelsen heves med 60 kroner.

– Vi er fornøyd med å ha oppnådd et resultat som er i tråd med rammen fra frontfaget, samstemmer nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.