Flere kan samles og skjenking til midnatt: Nå er Norge i trinn 2 av gjenåpningen

Onsdag åpnet utesteder i Oslo etter å ha vært stengt siden november. Vennegjengen f.v.: Jan Øyvind Carlsen, Per Inge Slemmen, Trude Mwahisu og May Pedersen nyter øl og mat på Per på Hjørnet i Oslo sentrum. Nasjonalt åpnes det nå for skjenking fram til midnatt. I Oslo er det lov med skjenking fram til kl. 22. Les mer Lukk

Torsdag gikk Norge inn i trinn 2 av gjenåpningen etter coronapandemien. Nå kan flere samles, og man kan ta seg en pils helt fram til midnatt.

Trinn 2 vil også åpne for mer reising innenlands, flere besøkende i hjemmet og samling av større grupper.

Det er en klar oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn ti gjester, men dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede med i antallsbegrensningen, men kravet om at man må kunne holde avstand gjelder uansett.

Det er flere forskjellige begrensninger for private og offentlige arrangementer. Blant annet tillates det inntil 20 personer inne og 30 personer ute på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler for private arrangementer.

For offentlige arrangementer er grensen maksimalt 50 personer uten faste, tilviste sitteplasser. Med faste, tilviste plasser er grensen 200 personer.

Øl til midnatt

Mange har sett fram til å ta seg en øl uten å få servert en middag til pilsen. Fra torsdag er det nå innslipps- og skjenkestopp klokken 24, og det er ikke lenger krav om matservering. Men serveringsstedene har flere krav til smitteverntiltak.

Det er også lettelser for innenlandsreiser. De som ikke er beskyttet, oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette vil særlig være viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.

Reiser til utlandet frarådes fortsatt, men strengt nødvendige reiser kan gjennomføres. Det vil fortsatt være strenge innreiserestriksjoner for utlendinger.

Det innføres unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er bosatt i områder som ikke er underlagt karanteneplikt. Smittesituasjonen i det landet den reisende har oppholdt seg i de siste ti dagene før innreise, legges til grunn for krav om opphold på karantenehotell.

Åpner for seriekamper

Breddeidretten og kultur- og fritidsaktiviteter kan så smått komme i gang igjen. Nå kan barn og unge under 20 år trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter med unntak fra 1-metersanbefalingen.

Det åpnes også for toppidretten. På trinn 2 åpnes det for treningskamper i Postnord-ligaen i fotball og i øvrige serier i toppidretten det hittil ikke er åpnet for. Regjeringen vil åpne for seriekamper i de samme seriene tre uker etter 27. mai, såfremt erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det.

Må vente tre uker

Av andre punkter i trinn 2 åpnes det for grønt nivå i barnehager og skoler. Fra torsdag kan kommunene selv bestemme hvilket tiltaksnivå som skal gjelde i skoler og barnehager, ut fra smittesituasjonen lokalt.

Regjeringen sa da gjenåpningsplanen ble presentert i april, at det legges opp til en kontrollert gjenåpning av Norge i fire trinn.

– Når vi har åpnet opp ett trinn, vil vi som hovedregel vente i tre uker før vi går videre til neste trinn. Når vi ser at det er trygt, og smitten ikke øker igjen, vil vi gå videre til neste trinn i planen, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB da.

Enkelte kommuner kan ha lokale forskrifter som er strengere enn de nasjonale forskriftene.