Frp krever 400 milliarder ekstra til Nasjonal transportplan

Fremskrittspartiets transportpolitiske talsperson Bård Hoksrud og partileder Sylvi Listhaug går inn for å øke rammen i Nasjonal transportplan med 400 milliarder kroner. Dette bildet er fra februar i fjor. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

Fremskrittspartiet vil øke rammen i Nasjonal transportplan med en tredel og fjerne bompengene helt. SV river seg i håret, mens Ap kaller forslaget et luftslott.

– Jeg har jo fulgt de to fartsglade og asfaltkåte samferdselsministrene fra Frp tett, og skulle vel egentlig ikke bli overrasket. Men dette er verre enn mitt verste mareritt, sier SVs samferdselspolitiske talsperson Arne Nævra til NTB.

Torsdag sa Frps transportpolitiske talsperson Bård Hoksrud til NTB at partiet vil gå inn for å øke Nasjonal transportplan (NTP) med 400 milliarder kroner.

– Vi gønner på!

Sammen med partileder Sylvi Listhaug er han nå klar til å legge fram partiets fulle kravliste i stortingsforhandlingene om regjeringens forslag til Nasjonal transportplan for 2022 til 2033.

Planen har en ramme på 1.200 milliarder kroner. Den vil Frp altså øke med en tredel til 1.600 milliarder kroner.

Ifølge Hoksrud har samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) trukket i pengebremsen. Det skal Frp sørge for å reversere.

– Fremskrittspartiet tar det håndbrekket helt ned igjen, og så gønner vi på!

– Luftslott

Utspillet får SV til å rive seg i håret.

– Frp skiter fullstendig i miljø- og klimaspørsmål. Her er det nedbygging, utbygging som gjelder – på kryss og tvers i Norge, sier Nævra.

Også Arbeiderpartiet mener forslaget er fullstendig urealistisk og useriøst.

– Det er synd Frp med dette bidrar til å gjøre NTP til et luftslott det ikke er mulig å realisere, i stedet for et viktig plandokument for transportsektoren, sier Aps Sverre Myrli til NTB.

Krever bompengeslutt

Et hovedkrav fra Frp er slutt på bompenger. Hele 123 milliarder kroner skal plusses på for å betale ned gjeld i eksisterende bompengefinansierte veiprosjekter, mens nye prosjekter skal gjennomføres uten at det kreves bompenger.

– Vi har allerede foreslått i Stortinget å ta penger fra infrastrukturfondet og rett og slett betale ned bomprosjekter, sier Listhaug.

– Vi er opptatt av at folk skal kunne flytte seg rundt uten å betale skjorta for det. Derfor er vi veldig kritiske til bompenger, for de går faktisk rett ut av lommeboka til folk, supplerer Hoksrud.

SV vil på sin side øremerke en andel av bompengene til jernbaneutbygging.

– Skal vi klare å få et bedre jernbanetilbud, kommer vi ikke utenom bompenger, sier Nævra.

Ønsker høyhastighetsruter

Alt i alt vil Frp øke veiinvesteringene med 320 milliarder kroner utover regjeringens forslag, inkludert summen som skal gå til avvikling av bompengeordningen.

I tillegg skal det settes av 60 milliarder kroner ekstra til jernbaneinvesteringer og en godspakke, og bevilgningene skal økes betydelig til vedlikehold av veier og jernbane og til rassikring.

Hoksrud trekker fram tre prosjekter som spesielt viktige:

* Riksvei 4: Her kjemper Frp for firefelts motorvei.

* E134 og E6: Frp går inn for gjennomgående høyhastighetsruter mellom øst og vest og nord og sør.

* Ringvei øst: Frp vil sikre midler til å føre E39 utenom Bergen sentrum.

Derimot vil Frp ha byvekstavtalene vekk. Dette kan ifølge partiet gi mer enn 30 milliarder kroner i besparelser.

Åpner for økt oljepengebruk

Finansieringen skal sikres gjennom kraftige kutt i budsjettposter som innvandring og integrering, bistand og klima.

Men Frp er også beredt på å hente penger ut av oljefondet.

– Absolutt. Vi har alltid vært for å bruke penger på å bygge landet også, i stedet for bare å sylte alt ned i aksjer, handlegater og alt mulig, sier Listhaug til NTB.

– Men vi skal ikke bare ta nye oljekroner. Vi ønsker også å prioritere budsjettkronene annerledes, sier hun.

Forhandlingene i Stortinget skal etter planen avsluttes innen 7. juni.