Oslos håndtering av coronapandemien blir evaluert

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Les mer Lukk

En evaluering av Oslo kommunes coronahåndtering er i gang. Konklusjonen er ventet i juni.

– Kommunen står fremdeles i aktiv krisehåndtering og er forberedt på at det kommer til å fortsette. Byrådet har likevel ønsket å starte evalueringen av hvordan Oslo kommune har håndtert pandemien så langt, for å høste erfaringer og lære også underveis i krisehåndteringen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Evalueringen, der blant annet Deloitte bistår, skal se på hvordan blant annet ledelse, styring og organisering har fungert, med et særlig blikk på hvordan den sentrale kriseledelsen har løst sine oppgaver.

I tillegg skal hver enkelt sektor i kommunen gjennomføre egne evalueringer.