Q-meieriene tapte mot staten – vurderer anke

Oslo tingrett har gitt staten medhold i at Q-meieriene må betale tilbake nærmere 11 millioner kroner som de fikk distribusjonstilskudd. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

Oslo tingrett har frifunnet staten i saken som Q-meieriene anla etter å ha fått et tilbakebetalingskrav på 11 millioner kroner.

Q-meieriene vurderer nå om kjennelsen skal ankes, opplyser direktør Kristine Aasheim i Kavli Norge, som eier Q-meieriene, til Aftenbladet/E24.

Saken dreier seg om krav om tilbakebetaling av et distribusjonstilskudd, som ble utbetalt til flere meieriaktører mellom 2004 og 2016. I ettertid viste det seg at tilskuddet var i strid med EØS-avtalen, og staten krevde derfor tilbakebetaling for tidsperioden 2010 til 2016.

Q-meieriene har hele tiden holdt fast ved at kravet er foreldet. Retten har derimot kommet til motsatt konklusjon.

– Selv om departementet måtte ha tatt feil i foreldelsesspørsmålet, blir ikke vedtaket mer ugyldig av den grunn når rettsfølgen av foreldelse ikke er ugyldighet, heter det i kjennelsen.

Q-meieriene slipper imidlertid å betale sakskostnader.