Jordmorforbundet: Flere vil reservere seg hvis selvbestemt abort til uke 22 vedtas

Flere partier har tatt til orde for å forlenge perioden for selvbestemt abort. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

SV ønsker selvbestemt abort til uke 22. Jordmorforbundet er uenig og har allerede fått meldinger om flere som vil reservere seg hvis forslaget vedtas.

– Jordmorforbundet mener det er svært uklokt at SV ønsker å utvide retten til selvbestemt abort til femte måned av svangerskapet, skriver forbundsleder Hanne Charlotte Schjelderup til Dagen.

Forbundet har fått tilbakemeldinger om at flere jordmødre ønsker å reservere seg mot å praktisere abort hvis grensen settes så tett opp mot levedyktighet for fosteret.

Etter abortforskriften anses et foster som levedyktig etter 22. svangerskapsuke.

Norge har i dag selvbestemt abort til og med 12. svangerskapsuke. Etter det treffes vedtak om svangerskapsavbrudd av en nemnd, i samråd med kvinnen.

SV: Tar advarselen på alvor

– Jordmorforbundet mener dagens abortlov balanserer både fosterets rettsvern og mors selvbestemmelsesrett på en fornuftig måte i dag. Jordmødre er redd for at kvinner som står i et krysspress der de selv ønsker å beholde barnet, vil oppleve mer abortpress lenger ut i svangerskapet, sier Schjelderup.

Arbeiderpartiet, MDG og Venstre ønsker selvbestemt abort til uke 18. I likhet med SV ønsker de å fjerne abortnemndene.

– Vi tar selvfølgelig advarselen fra Jordmorforbundet på alvor, men det er viktig å få fram hva vedtaket til SVs landsmøte faktisk inneholder, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø, som leder arbeidet med arbeidsprogrammet.

Frykter ikke flere seinaborter

– Det er noen overordnede prinsipp om at abortnemndene skal avskaffes, og at kvinner skal få økt selvbestemmelse, men innenfor grensene for lovlig abort. I tillegg fastslår vedtaket at kvinnene som står i den vanskelige situasjonen der for eksempel de har fått vite at barnet er svært sykt, skal ha rett til rådgiving, sier Bergstø.

Hun sier videre at SVs vedtak ikke sier noe om hvordan kriteriene i dagens lov skal håndteres, men at fagfolk skal ha en viktig rolle i framtidig lovarbeid.

– Erfaringer også fra land som har lenger grense enn oss for selvbestemt abort, viser at kvinner som ønsker å avbryte et svangerskap, gjøre dette tidligst mulig. Vi har altså ikke grunnlag for å frykte flere seinaborter med utvidet selvbestemmelse, sier Bergstø.