200 mister jobben i Esso Norge

Illustrasjonsfoto. 
Esso-raffineriet på Slagentangen i Tønsberg skal gjøres om til en drivstoffterminal. Det betyr at 200 personer mister jobben.

Esso har gjennomført de varslede drøftingene med de ansatte og besluttet å gå videre med planene om å legge om driften av Slagenraffineriet.

Anlegget skal kjøres ned fra juni av.

– Det innebærer å stoppe raffineriprosessen. Etter det skal anlegget tømmes og avlendes, sier kommunikasjonsansvarlig Anne Fougner i Esso Norge til Vestviken24.

– Vi blir neppe ferdig i løpet av ett år, kanskje i 2022 en gang, det er ikke lett å si, sier Fougner.

Å stoppe raffineriprosessen betyr at rundt 200 personer mister jobben sin.