Massetester militært personell i Bodø

Tirsdag og onsdag testes rundt 350 soldater og sivilt ansatte etter et smitteutbrudd knyttet til Forsvaret i Bodø.

– Det er først og fremst vernepliktige, men også befal og sivilt ansatte som skal testes, sier kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø kommune i en pressemelding.

De siste fire dagene er det påvist ni smittetilfeller i Bodø, og alle er tilknyttet Forsvaret. Ett av tilfellene har ukjent smittevei. Mye tyder på det er snakk om importsmitte.

Claudi er redd for at det kan komme nye smittetilfeller blant militært personell.

– Gjennom omfattende testing håper vi å få enda bedre kontroll på omfanget, og om nødvendig kommer vi til å teste enda flere tilknyttet Forsvaret i Bodø, sier han.