Lerøy kritiseres etter dødsulykke i fiskeanlegg

Etter at en ansatt i slutten av 20-årene døde i en arbeidsulykke i februar, får Lerøy Norway Seafoods kritikk av Arbeidstilsynet for flere forhold.

Dødsulykken skjedde under nedvasking av et isanlegg på Lerøys anlegg i Stamsund i Nordland 6. februar. En ansatt i slutten av 20-årene døde etter å ha blitt klemt inne i maskinen da en annen ansatt startet anlegget. Arbeidsulykken var den andre alvorlige hendelsen ved virksomheten på kort tid.

Arbeidstilsynet mener at Lerøy har brutt flere deler av arbeidsmiljøloven, skriver IntraFish , som har fått innsyn i dokumentene mellom tilsynet og fiskeribedriften.

Dødsulykken granskes både av politiet og Arbeidstilsynet. Politiet har en pågående etterforskning de regner med skal være ferdig i juni. Arbeidstilsynet har gitt Lerøy en rekke varsler om forbedringer som IntraFish har fått innsyn i. Inspektører fra tilsynet som var på befaring i anlegget etter ulykken, har skrevet en rapport hvor det går fram at feil og mangler ved anlegget og HMS-arbeidet kan ha vært underliggende årsaker.

De viser blant annet til at de to andre ansatte som deltok i nedvaskingen, ikke hadde fått noen form for informasjon eller opplæring i den periodiske nedvaskingen.

– Selskapet går nå nøye gjennom den foreløpige rapporten fra Arbeidstilsynet og skal besvare de spørsmål som er stilt innen de frister som er satt. Selskapet har iverksatt de tiltak vi mener er nødvendige for å forhindre at noe lignende skal kunne skje igjen, skriver Lerøy til IntraFish.