NRK: Øst politidistrikt hadde ulovlig tilgang på flypassasjerlister

Datatilsynet mener det var ulovlig av Øst politidistrikt å logge seg direkte på billettsystemet til Norwegian og hente ut opplysninger om flypassasjerene.

Politiet har drevet med dette siden 2010, melder NRK.

– Datatilsynet ser alvorlig på saken. Politiet har ulovlig innhentet opplysninger om flypassasjerer i en årrekke, ved å misbruke tilgangskoder, sier juridisk seniorrådgiver Jan Henrik Mjønes Nielsen i Datatilsynet.

Datatilsynets undersøkelse viser at politiet har hatt tilgang til bookingsystemet til flyselskapet Norwegian og Pegasus Airlines. Det ble foretatt søk på både norske borgere og utlendinger, men det er ikke kjent hvordan opplysningene ble behandlet videre.

Politiet konkluderte selv med at dette var ulovlig da det kom opp og praksisen ble avsluttet sommeren 2019.

– Øst politidistrikt har redegjort for praksisen for relevante myndigheter. Vi viser til vårt svar til Datatilsynet, og til tilsynets svar der saken avsluttes. Utover dette har vi ingen ytterligere kommentarer, sier politiinspektør Eli Fryjordet, leder av Felles enhet for utlending og forvaltning i Øst politidistrikt til NRK.