Venstre vil fortsatt kutte i sykelønnen

Venstre-leder Guri Melby må se at det ble intern uenighet om man skal fortsatt gå inn for å kutte i sykelønnen. – Svært umusikalsk i corona-tid, og svært uheldig i valgår, skrev Trøndelag Venstre i sin begrunnelse. Foto: Berit Roald / NTB Les mer Lukk

Flere Venstre-lag ville at partiet skulle gå bort fra politikken om å innføre egenandel i sykelønnsordningen. De fikk ikke landsmøtet med seg.

«Norge har verdens mest generøse sykelønnsordning og verdens høyeste sykefravær. Derfor vil vi se på muligheter for en moderat egenandel i sykelønnsordningen,» heter det nå i Venstres stortingsprogram.

Det er ikke i seg selv en forandring av Venstres politikk. Også i forrige periode ønsket partiet å kutte i sykelønnsordningen. Trøndelag Venstre, Vestland Venstre og Alta Venstre kom imidlertid alle med forslag om å kutte avsnittet.

– Svært umusikalsk i corona-tid, og svært uheldig i valgår, skrev Trøndelag Venstre i sin begrunnelse.

– Det mest fagforeningsfiendtlige partiet i landet

Også utenfor landsmøtet vekker avgjørelsen reaksjoner.

– Midt i en pandemi som særlig rammer lavtlønte arbeidsfolk synes Venstre altså at det er en god idé å svekke en rettighet som er ufattelig verdifull for arbeidsfolk og fagbevegelsen. Venstre er blitt det mest fagforeningsfiendtlige partiet i landet, sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagbladet og legger til at et slikt vedtak vil føre til at syke folk vil dra på jobb.

– Sykelønnsordningen i Norge har bremset spredningen av coronaviruset. Nordmenn som har symptomer på smitte trenger ikke å være redde for om de har råd til å følge myndighetenes råd om å bli hjemme fra jobben, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til Dagbladet.

Bør redusere arbeidsgiverperioden

Landsmøtet vedtok også at man bør vurdere å redusere arbeidsgiverperioden, mot at arbeidsgiver betaler en liten andel etter at den er over. Målet er å få langtidssyke tilbake i arbeid.

Venstres landsmøte vedtok også å avvikle det statlige bidraget til AFP. Heller ikke dette er ny politikk, men det var forslag om å fjerne det fra programmet.