Bufdir: Økning i spørsmål fra barn og unge i 2020

Direktør i Bufdir, Mari Trommald, tror coronasituasjonen har ført til en stor økning i spørsmål fra barn og unge til UNG.no. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB Les mer Lukk

Spørretjenesten UNG.no fikk en kraftig økning i spørsmål fra barn og unge i coronaåret. I 2020 svarte fagpersoner på 75.521 spørsmål, opp 55 prosent fra 2019.

Direktør Mari Tommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sier at coronapandemien nok har ført til større behov for informasjon blant barn og unge.

– Mange har opplevd pandemien som skremmende, og at den har hatt stor innvirkning på deres liv. Fra forskning vet vi at corona-situasjonen forverrer allerede eksisterende problemer som utenforskap og ensomhet, sier Trommald.

Vel 2.000 spørsmål gjaldt coronasituasjonen spesifikt, men langt flere har stilt spørsmål som kan knyttes til coronapandemien. Eksempler på dette er spørsmål koblet opp mot psykiske utfordringer, generell helse, skolesituasjonen, sex og smitte, russetid, hjemmesituasjonen, sesjon og opptak, og generelle helseplager.