Forsvarsministeren lover raske svar om etterbruk av Andøya flystasjon

Et Orion-fly tar av fra Andøya flystasjon. Både fly og mannskap skal flyttes til Evenes. Les mer Lukk

Regjeringen har fått en strategi for bruk av Andøya flystasjon når den legges ned. Forsvarsministeren vil begrense Forsvarets bruk til «et absolutt minimum».

Forsvarsdepartementet har nå mottatt Forsvarsbyggs reviderte eiendomsstrategi for fremtidig disponering av arealene på Andøya flystasjon, ifølge en pressemelding tirsdag.

– Vi tar sikte på en rask behandling av revidert eiendomsstrategi for bruk og utvikling av arealene og infrastrukturen ved flystasjonen som Forsvarsbygg nå har levert og er trygge på at det gode arbeidet fortsetter parallelt, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Utviklingen i den sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene medfører at Forsvaret har behov for tilgang til noe infrastruktur på flystasjonen. Men vi søker å avgrense det omfanget til et absolutt minimum. Det har vært viktig for meg at forsvarssektoren lytter til kommunens og næringslivets behov, og at man sammen finner løsninger som i størst mulig grad tilfredsstiller alle parter i arbeidet videre, sier legger han til.

Andøya flystasjon ble vedtatt nedlagt i 2016, trass i voldsomme protester lokalt.

– Veikartet for etterbruken av Andøya flystasjon skal bygge oppunder målet om vekst og utvikling av Andøy-samfunnet og ivareta Forsvarets operative behov. Dette er bare en start, og allerede rett etter påske tar vi dette arbeidet videre, sier direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg.