Regjeringen vil leie helikopter for å bedre Forsvarets kapasitet

NH90-helikoptrene er ikke ofte nok i lufta, og fabrikkene sliter med å levere både helikopter og reservedeler. Derfor vil regjeringen leie inn helikopter til Forsvaret. Foto: Berit Roald / NTB Les mer Lukk

Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvaret mener det er behov for alternativer til NH90, og regjeringen vil nå leie andre helikopter for å kunne fly mer.

Årsaken er at NH90-helikoptrene ikke er ofte nok i lufta, og at fabrikkene sliter med å levere både helikopter og reservedeler, skriver Forsvarets forum.

Det for tidlig å si noe konkret om hvilke typer helikopter eller hvor lenge Forsvaret eventuelt skal leie, ifølge spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet.

– Proposisjonen fra regjeringen må først behandles i Stortinget før det godkjennes, sier hun og understreker at det er opp til Stortinget å bestemme når det skjer.

I tillegg til NH90

I en anbefaling fra Forsvarsdepartementet som ble godkjent i statsråd før helgen, står det at «Forsvaret har lågare tilgjengeleg flytid enn planlagt og dermed lågare innfasingstakt for den operative kapasiteten».

– Ettersom Forsvaret nå vurderer at det er mulig at andre helikopter kan være hensiktsmessig for å dekke deler av Forsvarets behov for maritim helikopterkapasitet gjennom en løsning med innleie av helikopterkapasitet, vil regjeringen undersøke en slik løsning nærmere, står det videre i proposisjonen.

De innleide helikoptrene er ment som et tillegg til NH90 og skal brukes der det ikke er behov for en «like spesialisert og høgteknologisk plattform som NH90».

Omstridt anskaffelse

Anskaffelsen av NH90-helikoptrene har lenge vært skandalebefengt. I 2018 konkluderte Riksrevisjonen med at Forsvaret og skattebetalerne har brukt 8 milliarder kroner på noe som ikke er blitt levert.

I alt skulle 14 NH90-helikoptre vært på plass i 2008, men bare åtte er levert, og seks av dem kan bare brukes til trening. Det blir dessuten langt dyrere å drive og vedlikeholde helikoptrene enn først antatt.

Stortinget ba i 2019 regjeringen om å bli holdt løpende oppdatert om den videre oppfølging av NH90-saken, og i proposisjonen lover regjeringen at Stortinget blir orientert om arbeidet «på egna vis».