Tungolje blir forbudt for skip på Svalbard

Fjellformasjoner på Svalbard sett fra MS Polarsyssel. Nå blir det forbudt med skipstrafikk på tungolje på hele Svalbard. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

Regjeringen vil forby alle skip som seiler på Svalbard å bruke tungolje. Forbudet skal gjelde hele Svalbard, også utenfor verneområdene.

Bruk av tungolje er allerede forbudt i verneområdene på Svalbard. Her er kravet at skip må bruke diesel, altså marin gassolje. Diesel gjør mindre skade i sjøen, og forsvinner langt raskere fra miljøet, enn tungolje

Regjeringen legger nå fram lovforslaget for Stortinget.

– Miljøet på Svalbard er sårbart, og en lekkasje av tungolje vil være svært skadelig. Økende ferdsel i arktiske havområder gjør området enda mer utsatt dersom uhellet skulle være ute, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Store avstander, krevende vær-, is- og temperaturforhold og begrenset tilgang på oljevernressurser gjør at beredskap og opprenskning blir særlig vanskelig og kostbart på Svalbard.

Det er i dag stort sett bare cruiseskip og skip som frakter kull og varer som bruker tungolje. Regjeringen foreslår at stykkgodstrafikken og bulktransport av kull til og fra Longyearbyen og Barentsburg, skal få en overgangsperiode på to år.