Regjeringen skjerper kravet til norsk statsborgerskap

Regjeringen vil endre hovedkravet til oppholdstid i Norge fra sju til åtte år før man kan søke om statsborgerskap. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Les mer Lukk

Regjeringen vil øke kravet til oppholdstid for statsborgerskap fra sju til åtte år.

I dag er hovedregelen at man må ha hatt sju års lovlig opphold i Norge før man kan søke om norsk statsborgerskap. Nå foreslår Kunnskapsdepartementet å heve kravet til oppholdstid til åtte år.

Flyktninger skal fortsatt kunne søke om norsk statsborgerskap etter sju år, ifølge forslaget.

Regjeringen foreslår også å innføre et unntak for søkere som har en inntekt over 3G, altså vel 300.000 kroner. Denne gruppen behøver bare seks års opphold i Norge før de kan søke. Her skal også trygd regnes med i inntektsgrunnlaget, går det fram av forslaget.

Målet er ifølge regjeringen å øke arbeidsdeltakelsen blant innvandrere.

I fjor ble 19.500 utlendinger norske statsborgere. Det var 6.300 flere enn i 2019.