Regjeringen vil gi nye regler om voldsoffererstatning tilbakevirkende kraft

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sier at dagens lov om voldsoffererstatning oppfattes som urimelig og foreslår endringer. Foto: Berit Roald / NTB Les mer Lukk

Voldsofre som ikke har fått hele erstatningen den ansvarlige er dømt til å betale, skal nå få resten av pengene utbetalt av staten, foreslår regjeringen.

Regjeringen la fredag fram forslag til endringer i voldsoffererstatningsloven for Stortinget. Nå skal de som før ikke har fått hele erstatningen domstolen dømte den ansvarlige til å betale, få resten utbetalt av staten.

Regjeringen foreslår også at dagens øvre grense på 6 millioner kroner skal gjelde for alle som søker om voldsoffererstatning etter at endringen trer i kraft. Den øvre grensen er hevet flere ganger, fra 150.000 kroner i 1986 til 60 G i 2012, som i dag tilsvarer 6 millioner kroner.

I dag er det er tidspunktet for voldshandlingen, og ikke søknadstidspunktet eller tidspunktet for dommen, som avgjør hva som er den øvre grensen for hvor mye staten utbetaler i erstatning.

– Dagens lov oppfattes som urimelig. Det er forståelig når vi ser at noen har fått mye lavere erstatning enn det domstolen har dømt den ansvarlige til å betale, bare fordi det er lenge siden man ble utsatt for volden. Den øvre grensen på 6 millioner skal gjelde for alle som søker etter ikrafttredelsen og for tidligere avgjorte saker med dom, sier justisminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.