Virke vil ha plan for gjenåpning av reiselivet

I løpet av april må det komme på plass en plan for gjenåpning av reiselivet i Norge og på tvers av grensene, mener Virke Reiseliv.

– Dette må komme på plass i løpet av april, slik at de som planlegger å reise og virksomhetene, vet hva de har å forholde seg til. Det trengs rammer som legger til rette for at vi kan komme raskt i gang igjen med reisevirksomhet på tvers av grensene når smittesituasjonen tillater det, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.

Fredag ble det klart at Utenriksdepartementet forlenger det globale reiserådet, der de fraråder unødvendige reiser utenlands, til 15. mai.

Bergmål mener det er viktig at det nå planlegges for mest mulig aktivitet innenfor rammen av hva som er trygt.

– Regjeringen bør begynne med å gå over til å gjøre «grønn, gul og rød»-vurderinger på regionnivå for Europa, slik det i dag kun gjøres for Norden, sier hun.

Virke Reiseliv forventer også at hjelpetiltakene avspeiler det forlengede reiserådet, og at virksomheter som jobber med reiseliv på tvers av grensene, får mer hjelp.