UDs globale reiseråd forlenges til 15. mai

Et KLM-fly letter fra Oslo lufthavn Gardermoen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Nå blir rådet forlenget med en måned.

– Dette er fortsatt ikke tiden for å reise. Regjeringen forlenger det globale reiserådet til 15. mai, og det kan bli forlenget. I dagens smittesituasjon er det ikke forsvarlig å gjøre lettelser eller avskaffe det globale reiserådet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Hun sier det er for tidlig å si noe om hvor lenge reiserådet vil bli forlenget.

– Men vi oppfordrer ingen til å planlegge for å reise som normalt på våren og forsommeren, sier Eriksen Søreide.

Faktorene som ligger til grunn for vurderingen, er den globale smittesituasjonen, nye coronatiltak knyttet til utbruddet av mutert virus, kapasiteten i helsevesenet i andre land og andre lands reiserestriksjoner.

Eriksen Søreide mener det også er for tidlig å si noe om situasjonen til sommeren.

– Det er fortsatt en uforutsigbar situasjon for reisende, med strenge restriksjoner i mange land og høye smittetall. I tillegg vil smittetall, sykdomsbyrde og vaksinedekning i Norge og utlandet avgjøre hvor lenge vi skal ha det globale reiserådet, sier hun.