Myndighetene frykter spredning av fugleinfluensa etter funn av døde fugler

Tamme fugler må holdes innendørs eller under tak, og ville fugler bør ikke mates av frykt for spredning av fugleinfluensa, sier Mattilsynet. Ved Østensjøvannet i Oslo er det funnet fem døde eller åpenbart syke fugler den siste uka. På bildet ses friske fugler på Østensjøvannet i 2006. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

Tamfugler må holdes innendørs eller under tak, og folk bes om å slutte med mating av ville fugler etter funn av flere døde fugler i Oslo, skriver NRK.

Frykten er spredning av et influensavirus som er veldig dødelig for fuglene, skriver kanalen.

Biolog Kjell Isaksen i Bymiljøetaten i Oslo kommune forklarer at matingen av ville fugler kan bidra til at smitten sprer seg lettere, for eksempel ved at fugler får i seg avføring fra andre fugler fra mat på bakken. Mating av småfugler på fuglebrettet er imidlertid greit.

Seksjonssjef Ann Margaret Grøndahl i Mattilsynet på Romerike sier at ingen sør for Trøndelag bør mate ender eller andre villfugler.

Det er funnet fem døde eller åpenbart syke fugler ved Østensjøvannet i Oslo, og det er påvist høypatogen fugleinfluensa hos én av disse.

I november 2020 ble det for første gang påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge. Siden den gang er det påvist tilfeller i Asker, Oslo, Risør, Sarpsborg, Indre Østfold og på Jæren.

Mattilsynet har innført portforbud for tamme fugler landet over. Det betyr at de holdes under tak for å verne mot smitte fra villfugl.

Folkehelseinstituttet anser risikoen for smitte til mennesker som svært lav.