Bruktbilselger frikjent i ankesak om lang rekke bedragerier

Utvalget av billige bruktbiler er stort. Det er absolutt feller å gå i, men det er heller ikke så vanskelig å unngå dem. Illustrasjonsfoto Les mer Lukk

Borgarting lagmannsrett har frikjent en bruktbilselger fra Fredrikstad for en lang rekke bedragerier og opphevet næringsforbudet han var idømt i tingretten.

Den 54 år gamle mannen ble dømt til tre år og to måneders fengsel i Fredrikstad tingrett i mars 2019. Han mistet også retten til å drive næringsvirksomhet for alltid. Mannen er tidligere dømt for lignende forhold, en dom som er begjært gjenopptatt.

Straffesaken som omhandler underslag, dokumentforfalskning og bedrageri av en lang rekke mennesker i forbindelse med kjøp av bruktbiler som 54-åringen skulle videreselge, utløste også en serie med erstatningskrav. Dommen fra tingretten ble anket til lagmannsretten, som avsa dom i saken fredag.

Må betale drøyt 225.000 kroner

Under dissens på noen av punktene ble bruktbilselgeren frifunnet for samtlige tilfeller av bedrageri, og næringsforbudet ble opphevet.

Han ble imidlertid dømt til å betale de sivile kravene om erstatning i åtte av sakene. Fra tingretten gjensto det også ti erstatningssaker som ikke var anket.

– Frifinnelse i en straffesak er ikke til hinder for at det i samme sak kan pådømmes sivile krav dersom retten kommer til at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at den erstatningspådragende handlingen som sådan er begått. Men det stilles da krav til begrunnelsen, som ikke må rokke ved frifinnelsen eller skape tvil om riktigheten av den, skriver lagmannsretten.

Til sammen må bruktbilselgeren betale drøyt 225.000 kroner tilbake i åtte av sakene. Mannen ble frifunnet for kravene i åtte andre saker.