138 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus – 18 flere enn dagen før

Lørdag var 138 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på 18 pasienter fra dagen før.

Tallet er det høyeste siden 18. januar. Da var det 152 coronapasienter på sykehusene i Norge.

19 av pasientene får respiratorbehandling. Det er like mange som dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt lørdag.

120 av coronapasientene er innlagt på sykehus i regionen Helse sør-øst. Det er like mange som var innlagt i hele Norge fredag. Sykehuset Østfold, som ligger under Helse sør-øst, har alene hatt en økning på ti innlagte siden fredag og har lørdag 25 coronapasienter. På Oslo universitetssykehus har antallet innlagte økt med seks pasienter til 21.

Samtidig er åtte er innlagt i Helse vest, sju er innlagt i Helse nord, og tre er innlagt i Helse Midt-Norge.

Siden februar i fjor har 74.183 personer fått påvist coronasmitte her i landet, viser lørdagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).