Virke usikre på om lønnsstøtte vil vare lenge nok

Lønnsstøtteordningen ønskes i hovedsak velkommen av hovedorganisasjonen Virke, men de er usikre på at sluttstrek settes ved utgangen av juni.

– Vi er fornøyd med at regjeringen har møtt oss på mange områder. Med denne ordningen kan veien tilbake til jobb bli kortere enn veien ut av pandemien, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Han sier spesielt at bransjer som har vært langvarig nedstengt, som reiseliv og serveringsbransjen, kan dra god nytte av lønnsstøtte for å ta tilbake ansatte som har vært permittert.

Kristensen er likevel bekymret for at ordningen ikke vil vare lenge nok. Ifølge regjeringens forslag skal lønnsstøtte kunne gis til bedrifter fram til 30. juni.

I tillegg peker han på lokal nedstengning, som fører til at virksomheter må veksle på å åpne og stenge igjen. Ved permittering må arbeidsgiver betale lønn til ansatte de første ti dagene.

– Lønnspliktperioden er den største utfordringen for mange, sier Kristensen, som etterspør andre refusjonsordninger som skal kunne kompensere for dette.