Moxnes mener Frode Berg-hemmelighold er urovekkende

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er urovekkende at EOS-utvalget ikke får offentliggjøre sin rapport om Frode Berg-saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er bekymringsverdig at EOS-utvalget har fått munnkurv om Frode Berg-saken.

– Det er urovekkende hvis adgangen til hemmelighold misbrukes, ikke til å beskytte Norges sikkerhet, men for å beskytte myndighetene mot åpen kritikk, sier Moxnes i en kommentar sendt på epost til NTB.

– Vi har ikke fått tilgang på rapporten ennå, men vi er bekymret for at Stortingets kontrollorgan blir pålagt taushetsplikt av forvaltningen, sier han.

SVs stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård vil ikke gå like langt, men også han stiller spørsmål ved saken.

– Det er en veldig spesiell sak. Aldri før har en melding fra EOS-utvalget vært gradert. Vi i SV ønsker av prinsipp mest mulig offentlighet, også rundt vanskelige temaer. Vi registrerer også at EOS-utvalget har vært uenig med regjeringen i hvor mye som må graderes. Derfor kommer vi til å lese rapporten med stor interesse når vi først får den, og vi vil da konkludere på om vi mener det her kunne vært mer offentlighet, sier Øvstegård til NTB.

Bakteppet er at det torsdag ble kjent at forvaltningen nekter EOS-utvalget å offentliggjøre en rapport om Frode Berg-saken.

Forsvarsministeren forsvarer hemmelighold

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) står fast på at EOS-utvalgets rapport om Frode Berg-saken må sikkerhetsgraderes i sin helhet.

– Det er en krevende balansegang mellom åpenhet og sikkerhet. Ved å organisere kontrollen på denne måten sikres det at EOS-tjenestene kontrolleres av et organ som er uavhengig av forvaltningen, samtidig som informasjon som kan skade rikets sikkerhet, ikke kommer ut, sier Bakke-Jensen.

Han viser til at EOS-utvalget, som er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, har hatt tilgang til informasjon om metoder, kapasiteter og aktiviteter som er sikkerhetsgradert.