Flere sykehus har ikke varslet om dødsfall etter koronasmitte

En oversikt VG har utarbeidet viser at flere sykehus ikke har rapportert inn dødsfall blant pasienter som har fått koronasmitte på sykehusene. Akershus universitetssykehus er ett av dem. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

Flere sykehus har ikke varslet om dødsfall blant pasienter som trolig har fått koronasmitte mens de var innlagt. Totalt dreier det seg om 15 personer.

VG har kartlagt hvor mange pasienter som har blitt smittet etter koronautbrudd ved norske sykehus. Ifølge helseforetakene dreier det seg om minst 113 pasienter.

Disse smitteutbruddene har sannsynligvis ført til 15 dødsfall, opplyser sykehusene. Sju av disse dødsfallene er ikke meldt inn til Statens helsetilsyn.

Når det skjer et uventet dødsfall har sykehuset plikt til å varsle Statens helsetilsyn så raskt som mulig.

Avisen har tidligere skrevet om et dødsfall ved Sykehuset Telemark i april i fjor som ikke ble ikke varslet før i januar i år. Nå viser det seg at også Sykehuset Innlandet (2), Ahus (2) og Drammen sykehus (2) ikke har meldt inn slike dødsfall til helsetilsynet.

Sykehuset Innlandet opplyser at de ikke vurderte dødsfallene som varslingspliktige, mens både Ahus og Vestre Viken HF (Drammen) har foretatt en ny vurdering og bestemt seg for å melde inn dødsfallene på etterskudd.

Statens helsetilsyn mener det kan være ulik oppfatning av om dødsfall etter covid-19-smitte er påregnelig – og dermed varslingspliktig:

– Vi oppfatter hendelser som varslingspliktige selv om skaden blir erkjent eller dødsfallet oppstår etter utskriving, opplyser fungerende avdelingsdirektør Anders Haugland.