2020 ble bedre enn ventet for arbeidsinkludering

10.000 personer kom i jobb eller utdanning fra arbeid- og inkluderingsbedrifter i 2020. Det er 2.000 færre enn i 2019, men bedre enn det NHO hadde fryktet.

– I lys av pandemien er dette svært oppløftende tall. Coronakrisen og de påfølgende restriksjonene påvirket både oppfølgingen og muligheten for å formidle kandidater i arbeid, og folk måtte være i et tiltak lenger. Det medførte at litt færre fikk et tilbud, men andelen som fikk jobb er på samme nivå som i 2019, sier direktør Kenneth Stein i Arbeid & Inkludering i NHO.

Han legger til at om forholdene legger til rette for det, er deres erfaring at næringslivet er åpne for å ansette personer som har slitt i arbeidslivet.

– Erfaringer har vist at disse ofte er svært lojale og stabile medarbeidere, sier Stein.

De 10.000 personene kom fra en av landets 115 arbeid- og inkluderingsbedrifter. Selv om coronapandemien ikke ført til en stor nedgang i andelen som kom seg videre fra disse, var det i 2020 4.500 færre som fikk tilbud om arbeidsmarkedstiltak i en arbeid- og inkluderingsbedrift.