Gjennomsnittlig bruttoinntekt på snaut en halv million i 2019

I 2019 var gjennomsnitt bruttoinntekt 488.100 kroner for dem over 16 år. Alminnelig inntekt etter særfradrag var i snitt 379.300 kroner.

Den gjennomsnittlige bruttoinntekten økte dermed med 3,5 prosent fra året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Økningen siden 2014 er på 14,6 prosent.

Veksten var litt høyere for kvinner enn menn, men samtidig tjente kvinner 70 prosent av det menn gjorde. Kvinners gjennomsnittlige bruttoinntekt var 402.500 kroner, mens menn hadde 575.400 kroner.

Gjennomsnittlig fastsatt skatt for personer ble 136.600 kroner, en økning på 3,9 prosent. For menn var snittet 167.700 kroner, noe som var 64.300 kroner menn enn snittet for kvinner. Folk i 50-årene betalte mest skatt.

I 2019 ble det betalt 524 milliarder kroner i skatt fra personlige skattepliktige.