Innenlandsk gjeld vokste litt raskere i desember

Gjelda til norske husholdninger og bedrifter vokste litt raskere i desember enn måneden før. Les mer Lukk

Tolvmånedersveksten i publikums lånegjeld var 4,8 prosent fram til utgangen av desember.

Det er 0,1 prosent mer enn måneden før, skriver Statistisk sentralbyrå.

Ved utgangen av desember 2020 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 6 313 milliarder kroner, viser nye tall fra statistikken Kredittindikator.

Begrepet «publikum» betyr i denne sammenhengen kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 807 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 4,9 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 4,8 prosent måneden før.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 914 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 3,7 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 3,5 prosent forrige måned.