Færre døde i 2020 enn normalt

I gjennomsnitt har det dødd 40.700 mennesker årlig i Norge de siste fem årene. I 2020 var det rundt 300 færre.

– Vi har ingen overdødelighet i Norge i 2020, det kan vi slå fast med sikkerhet, sier seniorrådgiver Anders Sønstebø i SSB til P4.

Han forteller at det kan være mange faktorer som ligger bak, deriblant at vi var mer hjemme enn vanlig i fjor, og hadde mindre kontakt med andre, kan ha ført til mindre sjanse til å bli smittet av andre ting enn coronavirus. I tillegg kan klimaet ha spilt en rolle, ifølge Sønstebø.

Ifølge kanalen er det eksakte tallet 337 færre dødsfall enn snittet i 2020.

Forsker Fredrik Emil Juul ved Rikshospitalet er på sin side ikke overrasket.

– Det var færre som døde i fjor enn tidligere år, men jeg ser ikke at det er påfallende lavere, sier Juul.