Åtte års fengsel for drapsforsøk på Svolvær-kaia

En 54 år gammel mann er dømt til åtte års fengsel for å ha skutt en annen mann i Svolvær og forsøkt å drepe ham.

Tiltalte varsler at dommen som falt torsdag, kommer til på bli anket til Høyesterett. Han bestrider at skyteepisoden juridisk sett var å regne for drapsforsøk, og anfører at det korrekte er dom for grov kroppsskade – med tilhørende lavere straff, ifølge Lofotposten.

Han har erkjent at han skjøt offeret i låret, men hevder han siktet på leggen for å skade ham, ikke drepe. Da han på nytt rettet våpenet mot offeret, tok ladegrep tre ganger og trakk av, var det kun for å skremme, hevdet tiltalte.

Ett år mildere

Dommen i Hålogaland lagmannsrett på åtte års fengsel er ett år mildere enn den 54-åringen fikk da saken gikk for Lofoten tingrett.

Den dramatiske hendelsen senhøsten 2018 fant sted i full offentlighet på kaikanten i Svolvær. Domfelte skjøt offeret i låret og forsøkte gjentatte ganger å avfyre våpen på nytt. Det som tilsynelatende reddet livet til offeret, var at våpenet kilte seg, slik at det ikke lot seg avfyre flere ganger.

Dissens

Offeret reddet seg ut av situasjonen ved rulle over kaikanten og ut i vannet. Mens han lå der, rettet domfelte våpenet mot offeret på nytt og forsøkte å avfyre det, ifølge tiltalen. Flere ganger kom han med trusler om å drepe offeret.

En av fagdommerne i saken tok dissens, og mener det ikke er tilstrekkelig bevist at tiltalte hadde drapsforsett. Det kan ikke utelukkes at tiltaltes forklaring om at han bare ville skremme, og derfor hadde avladet våpenet før han trakk av på nytt, er korrekt, bemerker lagdommer Anders Haugestad.