Dette skjer i dag

Foto: Torstein Bøe / NTB
Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 13. januar.

Pressekonferanse om koronasituasjonen

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) deltar på en koronapressekonferanse klokka 15. Til stede er også helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Nettmøte om det digitale koronalivet

Statsminister Erna Solberg (H) og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) inviterer til nettmøte om det digitale livet under og etter koronapandemien.

Trolig riksrettsbehandling i USA

Representantenes hus skal etter planen stemme over forslaget om riksrettstiltale mot USAs president Donald Trump.

Tiltak mot fiskekrim

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) lanserer nye tiltak mot fiskerikriminalitet. Sjefen for Økokrim, Pål Lønseth, skal også delta.

Acer-saken i Høyesterett

I dag starter den fire dager lange behandlingen av den såkalte Acer-saken i Høyesterett. Nei til EU mener Stortingets vedtak fra våren 2018 om samtykke til at Norge slutter seg til EUs tredje energimarkedspakke ble gjort i strid med Grunnloven. Oslo tingrett avviste søksmålet siden de mener at Nei til EU mangler rettslig interesse, noe som er et vilkår for å fremme søksmål. Borgarting lagmannsretten forkastet anken.

Årets Gullbarbie-kandidater blir kjent

Press – Redd Barna Ungdom offentliggjør kandidatene til årets Gullbarbie. Den prisen skal gå til en medie- eller reklameaktør «som bruker ensidige skjønnhetsidealer, gamle kjønnsroller og unødvendig seksualisering for å selge deg noe». I fjor ble vinneren Blogg.no.