Konfliktrådet bekymret over nedgang i antall saker

Nabokrangler er en av de store kategoriene som havnet i Konfliktrådet i fjor. Foto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

Som følge av koronapandemien hadde konfliktrådene 394 færre saker i fjor sammenlignet med året før. Det gjør Konfliktrådet bekymret.

I fjor mottok Konfliktrådet 6.188 saker, en nedgang på 6 prosent sammenlignet med 2019. Nedgangen gjelder både sivile saker, straffesaker, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff, opplyser Konfliktrådet i en pressemelding tirsdag.

De mener færre politianmeldelser som følge av koronapandemien er årsaken til noe av nedgangen.

1.260 voldssaker ble meldt inn i løpet av 2020 og utgjør dermed 23 prosent av sakene. 290 av sakene omhandler vold i nære relasjoner, noe som er en økning fra tidligere år.

Også økonomiske konflikter/kriminalitet (594 saker), tyveri (528), skadeverk (454), nabokonflikter (418), trusler (307) og hensynsløs atferd (290) er store sakskategorier.

61 ungdommer ble idømt ungdomsstraff, mens 451 har fått ungdomsoppfølging. De hyppigste lovbruddene dreier seg om trusler, vold, seksuallovbrudd og narkotika.