NHO-sjefen slår EØS-alarm

NHO-sjef Ole Erik Almlid frykter konsekvensene hvis det oppstår ny diskusjon om EØS-avtalen nå. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

Norge kan ikke kaste bort tida på å diskutere EØS-avtalen nå, advarer NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid.

– Vi har ikke tid til å diskutere EØS-avtalen, sier Almlid til NTB.

Han ser med uro på den debatten som nå piskes opp om EØS foran valgåret 2021.

NHO tåler alle diskusjoner, understreker NHO-sjefen. Men det Norge bør diskutere nå, mener Almlid, er hvordan eksporten kan økes, og hvordan norske bedrifter kan hjelpes inn på vanskelige nye markeder.

– Norge er et av OECD-landene som har tapt mest eksport de siste årene. Eksporttallene er gått ned. Nå må vi sikre at eksporten går opp, for det er nøkkelen til flere arbeidsplasser. Og da begynner vi ikke med å diskutere om vi skal ha en EØS-avtale, sier han.

– Jobb nummer én i 2021 er å sikre at folk har jobb. Da utfordrer du ikke den viktigste avtalen for norske arbeidsplasser. Og det er EØS-avtalen.

– Et paradoks

Almlid viser til at både Senterpartiet og SV har programfestet at EØS-avtalen skal sies opp. De to partiene har framgang på målingene og kan få økt innflytelse etter valget, advarer han.

Det samme gjelder Rødt, som kan komme over sperregrensa til høsten.

I befolkningen er det derimot økende oppslutning om EØS-avtalen, spesielt blant de unge.

– Det er et paradoks at oppslutningen om EØS-avtalen går opp samtidig som oppslutningen om de partiene som er kritiske til EØS-avtalen, går opp. Jeg tipper at de merker seg det og ønsker å gjøre et godt valg uten å måtte profilere seg så sterkt på å være EØS-motstandere, sier NHO-sjefen.

– Men vi må jo ta partiprogrammene på alvor. Vi må jo tro at de ønsker å gjennomføre egen politikk. Og jo større de blir, desto mer får de til å gjennomføre egen politikk.

Brexitdebatt

I Klassekampen tirsdag sier både Senterpartiet og SV at Storbritannias nye frihandelsavtale med EU er bedre enn EØS-avtalen. Ifølge dem aktualiserer dette behovet for å revurdere EØS i Norge.

Helt feil, mener Almlid.

En avtale à la den britiske vil ifølge ham bety gjeninnføring av grensekontroll for sjømat og slutt på fri flyt av arbeidskraft mellom Norge og EU.

– For norske bedrifter vil en slik avtale med EU være en ulykke, sier Almlid.

– Den gir dårligere markedsadgang enn EØS og er et dårlig alternativ for Norge. Det er forskjell på å være en del av EUs indre marked, slik Norge er, og å være på utsiden, slik Storbritannia blir.

Frykter proteksjonisme

Almlids frykt er at proteksjonismen skal vinne fram i kjølvannet av koronakrisen, både i Norge og i resten av verden.

– Det er veldig beklagelig. Vi trenger åpen handel for å sikre jobber til folk, sier han.

NHO-sjefen tror ikke den økte handelspolitiske spenningen mellom USA og Kina vil gå over når Joe Biden overtar som president. Samtidig vil brexit bety mer krøll i handelen med Storbritannia.

Er det noe coronakrisen har vist, mener Almlid, så er det hvor viktig eksportnæringene er for sysselsettingen.

– Skal Norge lykkes med å skaffe arbeid til folk, så må vi lykkes ute i internasjonale markeder. Det er helt essensielt. Eksport blir viktigere for Norge, ikke mindre viktig, fastslår Almlid.

– Proteksjonisme er feil tilnærming for arbeidsplasser.