Norske soldater blir værende i Afghanistan i 2021, opplyser Forsvarsdepartementet

De norske styrkebidragene i Afghanistan videreføres neste år.

Det opplyser Forsvarsdepartementet i en pressemelding mandag.

Det presiseres likevel at bidraget kan bli endret dersom situasjonen tilsier det. En diskusjon er nå i gang i Nato om hva som skal skje med det internasjonale militære nærværet i Afghanistan.

Norge deltar med spesialstyrker i Resolute Support Mission og et sanitetsbidrag i Kabul. Alt i alt utgjør bidragene om lag 95 personer.