FHI: Vedvarende fare for at coronapandemien kommer ut av kontroll

Det vil fortsatt være fare for at coronapandemien kommer ut av kontroll det neste halvåret, mener FHI. Foto: Jil Yngland / NTB Les mer Lukk

De neste seks månedene vil det være vedvarende fare for at coronaepidemien kommer ut av kontroll, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Smittespredningen i Norge er stabilt høy, men med store lokale variasjoner, heter det i den siste risikorapporten fra FHI. Samtidig ser den sterke økningen i antallet meldte tilfeller og sykehusinnleggelser ut til å avta.

– Dette kan være en begynnende effekt av de nye tiltakene fra slutten av oktober og begynnelsen av november, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Situasjonen er imidlertid ustabil med fare for ny økning. Men det er liten sannsynlighet for en nasjonal bølge av akselererende spredning, ifølge rapporten.

– Vi regner med at kommunene klarer å unngå situasjoner med akselererende spredning som truer helsetjenestens kapasitet, sier Stoltenberg.

Men enkelte kommuner, særlig i Oslo-området, vil med stor sannsynlighet ha et vedvarende høyere nivå gjennom vinteren, anslår FHI.

Samtidig må kommuner ellers i landet oppdage og raskt få kontroll på sine utbrudd.