Helsefagfolk roper varsku om sanitetsberedskap i Heimevernet

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

Bare tre personer har sanitet som primæroppgave i Heimevernet. Det får helsefagfolk til å rope varsku.

De tre medarbeiderne skal sørge for fagkompetanse, materiell, legemidler og planlegging av sanitet til Heimevernets styrkestruktur på 40.000 personer, skriver Forsvarets Forum.

En bekymringsmelding signert tolv sivile helsefagarbeidere i styrkestrukturen ble i høst sendt til Heimevernets ledelse. Helsefagarbeiderne inkluderer sivile paramedics, leger, sykepleiere og ambulansemedarbeidere.

Ledelsen vedgår at forvaltningen av sanitetsfaget er på et minimum av det som trengs, men at tildelte ressurser må prioriteres mellom en rekke fagfelt.

– Hovedproblemstillingen som er tatt opp i bekymringsmeldingen, handler om at det er lite personellressurser til å forvalte fagfeltet. Denne problemstillingen er Heimevernets ledelse enig i, skriver kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen i en epost.

Sanitetsarbeidere som Forsvarets Forum har snakket med, mener at faget har vært nedprioritert i Heimevernet i en årrekke.

– Vi sendte denne nå fordi dette problemet har vart over flere år, ballen ruller sakte, og vi er veldig opptatt av at den enkelte soldat ute skal føle seg trygg innen sanitet, sier paramedic og områdesersjant Jan Vidar Tofteberg, som er en av dem som har underskrevet brevet.